JAN POMIANOWSKI
Alicja i Jan Pomianowscy

83-311 Goręczyno, PL
ul. Jałowcowa 4

tel/fax: +48 (0) 58 6841762

jan@pomianowski.com